Compania

Compania S.C. FOR BEST CONSULTING S.R.L. a fost infiintata in 2003, obiect principal de activitate fiind consultanţă şi management în afaceri şi dezvoltare pentru IMM-uri, ONG–uri, Administraţii Publice, Persoane Fizice dar si alte organisme.

Firma este condusa de personal ce are o experienta de peste 20 de ani in domeniul financiar (inclusiv ONG-uri) cat si in managementul proiectelor, astfel:
• Management de proiect / Management financiar
• Intocmirea de bugete si gestionarea acestora
• Implementarea si derularea proiectelor finantate din Fonduri Structurale, nationale si internationale dar si din Fonduri Guvernamentale
• Analiza eficacitatii proiectelor derulate

Servicii

Serviciile oferite sunt potrivite pentru orice tip de investiţie şi sunt realizate în urma identificării necesităţilor, evaluarea beneficiarului şi identificarea programelor de finanţare optime pentru acoperirea nevoilor acestuia.

Oferă prin intermediul colaboratorilor, servicii de:
• Studii: geo, topo, impact mediu, etc.;
• Studii de fezabilitate;
• Expertiză tehnică;
• Documentaţie pentru obţinerea avizelor;
• Proiect tehnic în diverse domenii de specialitate;
• Expertiza in domeniul achizitiilor publice

Proiecte

Accesarea / Managementul proiectelor din fondurile strategice regionale, sectoriale şi guvernamentale

• Competitivitate economică – creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti
• Resurse umane – dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, incluziune socială
• Mediu – programe pentru diminuarea decalajului faţă de Uniunea Europeana
• Capacitate administrativă - crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace
• Infrastructura urbana si rurala
• Programe de dezvoltare a IMM-urilor
• Resurse umane;

Compania

Compania S.C. FOR BEST CONSULTING S.R.L. a fost infiintata in 2003, obiect principal de activitate fiind consultanţă şi management în afaceri şi dezvoltare pentru IMM-uri, ONG–uri, Administraţii Publice, Persoane Fizice dar si alte organisme.

Firma este condusa de personal ce are o experienta de peste 20 de ani in domeniul financiar (inclusiv ONG-uri) cat si in managementul proiectelor, astfel:
• Management de proiect / Management financiar
• Intocmirea de bugete si gestionarea acestora
• Implementarea si derularea proiectelor finantate din Fonduri Structurale, nationale si internationale dar si din Fonduri Guvernamentale
• Analiza eficacitatii proiectelor derulate

Firma este activă pe piaţa in cadrul cărea îşi dezvoltă continuu portofoliul de servicii oferind consultanţă în:
• Editarea documentaţiei pentru proiecte de finanţare nerambursabilă;
• Documentaţia pentru finanţare rambursabilă (bancară şi IFN);
• Management financiar;
• Management de proiect;
• Plan de afaceri;
• Analiză cost – beneficiu;
• Crearea şi dezvoltarea afacerilor.

Servicii

Serviciile oferite sunt potrivite pentru orice tip de investiţie şi sunt realizate în urma identificării necesităţilor, evaluarea beneficiarului şi identificarea programelor de finanţare optime pentru acoperirea nevoilor acestuia.

Oferă prin intermediul colaboratorilor, servicii de:
• Studii: geo, topo, impact mediu, etc.;
• Studii de fezabilitate;
• Expertiză tehnică;
• Documentaţie pentru obţinerea avizelor;
• Proiect tehnic în diverse domenii de specialitate;
• Expertiza in domeniul achizitiilor publice
• Alte servicii, în funcţie de solicitare.

Serviciile oferite sunt potrivite pentru orice tip de investiţie şi sunt realizate în urma identificării necesităţilor, evaluarea beneficiarului şi identificarea programelor de finanţare optime pentru acoperirea nevoilor acestuia.

Domeniile de aplicare a serviciilor prezentate:
1. Dezvoltare rurală / Poli de creşte
• Infrastructură;
• Turism;
• Social;
• Cultural;
• Resurse umane;
• IMM - creşterea competitivităţii sectorului privat;
• Mediu – îmbunătăţirea calităţii mediului;
• Alte finanţări.

2. Accesarea / Managementul proiectelor din fondurile strategice regionale, sectoriale şi guvernamentale
• Competitivitate economică – creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti
• Resurse umane – dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, incluziune socială
• Mediu – programe pentru diminuarea decalajului faţă de Uniunea Europeana
• Capacitate administrativă - crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace
• Infrastructura urbana si rurala
• Programe de dezvoltare a IMM-urilor
• Programe de cooperare teritorială: transfrontalieră, transnatională şi interregională

Contact

S.C. FOR BEST CONSULTING S.R.L.

Str. Ionel Teodoreanu 9, ap. 2

Timisoara, Timis, RO

Tel./Fax: 0256-212.330

E-mail: office@fbconsulting.ro

CUI: RO15892900

ORC: J35/2643/ 2003

Trezorerie: RO61 TREZ 6215 069X XX00 8427

Transilvania: RO35 BTRL 0360 1202 D026 91XX

Mai multe detalii

VIORICA MURESAN
MANAGER GENERAL
Tel: 0722-664.197
E-mail: office@fbconsulting.ro

MONIKA FAZEKAS
ASISTENT MANAGER
Tel: 0735-533.922
E-mail: info@fbconsulting.ro

MIOARA MANIUR
MANAGER FINANCIAR
Tel: 0735-533.923
E-mail: info@fbconsulting.ro